שכונת פועלים ב'

נבנתה בצמוד לרח` הבנים ע"י פועלים תושבי רמתיים. הפועלים התארגנו וקנו בכספם חלקת אדמה. כספם הספיק רק למחצית עלות הקרקע. לכן הקרן הקיימת לישראל השלימה את הסכום החסר וכל הקרקע נרשמה ע"ש קק"ל.

השכונה הוקמה בשנת 1947.

 

 

להלן רחובות בשכונה: