בסוף רחוב סוקולוב על גבול כפר סבא עמדה ברכת מים של משפחת חסון