הרמן שמואל יצחק

נבחר ליושב ראש הוועד הראשון של מגדיאל, באסיפה הכללית שנערכה בתל אביב, בי"ב מנחם אב תרפ"ד- 1924.

הוא נחשב לרוח החיה בצעדיה הראשונים של המושבה מגדיאל, הוא זה שטרח לאחד בין שני גרעיני העולים, הפולנים והליטאים. בנה את ביתו בית נאה, במגדיאל. יום אחד מכר את אדמותיו ונעלם.

(שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020)

אין לנו יותר חומר על הרמן שמואל יצחק