תֵּל יִצְחַק,  TEL  ITZHAK,  

קבוץ במרכז הארץ, שהכשרתו החלה בהוד השרון באזור מוסינזון ונקראה "העובד הציוני"

נמצא בהדר
 

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ 
(ש.ק.)