תֵּל יִצְחַק,  TEL  ITZHAK,  

קבוץ במרכז הארץ, שהכשרתו החלה בהוד השרון באזור מוסינזון ונקראה "העובד הציוני"

נמצא בהדר

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020