תּוֹר,  TOR, 

יונת הבר, נראת גם צוֹצֶלֶת, עוף ממשפחת היוניים, 

נמצא ברמות מנחם, באזור רחובות בשמות ציפורים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות