תּוֹר,  TOR, 

יונת הבר, צוֹצֶלֶת, עוף ממשפחת היוניים, 

נמצא ברמות מנחם, באזור שמות ציפורים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020