תַּוִוים,  TAVIM, 

סימנים גרפיים המסמנים צלילים ובהם משתמשים המוסיקאיים על מנת לנגן או לשיר.

נמצא בשרת

מקור השם עולם המוסיקה
(ש.ק.)