תַּוִוים,  TAVIM, 

סימנים גרפיים הנכתבים על חַמְשָׁה ומסמנים צלילים בהם משתמשים המוסיקאיים על מנת לנגן או לשיר.
חמשה היא מערכת של חמישה קווים ישרים אופקיים ומקבילים, במרחק שווה זה מזה, שעליהם רושמים את התווים. 

נמצא במתחם האצבע

מקור השם עולם המוסיקה