תַּוִוים,  TAVIM, 

סימנים גרפיים המסמנים צלילים ובהם משתמשים המוסיקאיים על מנת לנגן או לשיר.

נמצא בשרת

מקור השם עולם המוסיקה
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020