שֵׁשֶׁת הַיָּמִים,  SHESHET  HA`YAMIM,

ע"ש המלחמה מול צבאות ערב, שפרצה ב-5 ביוני 1967 ונמשכה שישה ימים. בה שוחררה ירושלים ונכבשה רמת הגולן .

הרחוב נמצא בשכונת גיל עמל, עד שאוחדו 4 המושבות בשנת 1964, נקרא הרחוב - בארי,

כיוון שברמתיים גם היה רחוב בשם זה היה צורך למנוע כפילות בשמות והוא שונה.


רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020