שָׂרִיג,  SARIG,

ענף ירוק של צמח, בעיקר הגפן

 
סמטה ברמתיים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
(ש.ק.)