שָׁרֵת,   SHARET,

 משה שרת (1965-1894), מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות, היה שר החוץ הראשון של מדינת ישראל, וראש הממשלה השני שלה .

עד שנת 1971 נקרא רח` הרצל, כיוון שבמגדיאל גם היה רחוב בשם זה נאלצו לשנותו על מנת למנוע כפילויות.


מקור השם: אישים ודמויות

(ש.ק.)