שָׁמִיר,  SHAMIR,

פנחס שמיר, חבר המועצה המקומית מגדיאל ומוותיקיה, 1883 - 1955.

נמצא במגדיאל

מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון

אתרים ברחוב - בסופו נמצא יער ויצמן

(ש.ק.)