שְׁלֹמֹה הַמֶלֶךְ,  SHLOMO  HA`MELECH, 

בנו של דוד המלך, המלך הרביעי של ישראל אחרי דוד אביו, החכם באדם, בונה בית המקדש הראשון.
מיוחסת לו כתיבת ספרי משלי, קוהלת ושיר השירים, והכרעתו ב"משפט שלמה" הידוע.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך