שְׁלֹמֹה הַמֶלֶךְ,  SHLOMO  HA`MELECH, 

בנו של דוד המלך, היה מלך הרביעי של ישראל אחרי דוד אביו, החכם באדם, בונה בית המקדש הראשון. מיוחסת לו כתיבת ספרי משלי, קוהלת ושיר השירים, והכרעתו במשפט שלמה הידוע.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך 
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון 2020