שִׁלֹה,  SHILO, 

 עיר מקראית בנחלת שבט אפרים בדרום השומרון.

נמצא בנוה נאמן

מקור השם, אתרים ומקומות בארץ