שֵׁיזָף,  SHEZAF, 

פרי עץ נשיר דוקרני, ממשפחת האשחריים, בערבית נקרא: סדריה או דום. עץ הדוֹמִים. גודלו וצורתו כזית עם גרעין בתוכו.

אזור שמות פרות. במגדיאל

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020