שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם,  SHALOM  ALECHEM,

שם העט של שלום בן נחום רבינוביץ 1916-1859, סופר אידי עברי, פעל ברוסיה ואמריקה, ותיעד את העיירה היהודית.

אזור שמות סופרים. ברמתיים

מקור השם: אישים ודמויות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020