שְׁטַיין,  SHTAIN, 

אברהם שמואל שטיין, 1912 - 1960,
עיתונאי, סופר, עורך ומתרגם. היה חבר במערכת עיתון "דבר".

נמצא ברמתיים, בין הרחובות בן גוריון שרת וגורדון.

מקור השם: אישים ודמויות בארץ.