שַׁחַף,  SHACHSF, 

עוף ימי בגווני אפור ולבן, הניזון מדגים, מיצורים ימיים אחרים ומפסולת אורגנית.

אזור שמות ציפורי הארץ. ברמות מנחם 

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)