שָׁאוּל הַמֶּלֶךְ,  SHAUL  HA`MELECH, 

שאול בן קיש, המלך הראשון של ישראל בתקופת המקרא.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך. 
(ש.ק.)