שְׁבָט,  SHVAT,

החודש השביעי בלוח העברי המתחיל בתשרי, והאחד עשר במניין המקראי המתחיל בניסן. מזלו - דלי.

בט"ו בשבט חוגגים את ראש השנה לאילנות

נמצא ברמתיים בין הרחובות, בן גוריון, גורדון ושרת.

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020