שְׁבָט,  SHVAT,

החודש השביעי בלוח העברי המתחיל בתשרי, והאחד עשר במניין המקראי המתחיל בניסן. מזלו - דלי.

במחצית חודש שבט חוגגים את ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות

נמצא ברמתיים בין הרחובות, בן גוריון, גורדון ושרת.

מקור השם: סימלי

(ש.ק.)