רַשִׁ"י,  RASHI, 

רבי שלמה יצחקי, ובקצור רש"י, 1105-1040.
גדול פרשני המקרא והתלמוד.

נמצא באזור שמות מושגים ממסורת ישראל. במרכז מגדיאל

מקור השם: אישים ודמויות