רֵעוּת,  REUT , 

חברוּת עמוקה והדדית בין בני אדם.

נמצא במגדיאל ולידו שמות רחובות  כמו: אהבה, איחוד, ידידות ואחווה.

 מקור השם: סימלי