רֶמֶז,  REMEZ,  

 דוד רמז 1952-1886,
מזכ"ל (מזכיר כללי)  ההסתדרות, יו"ר הועד הלאומי, חבר כנסת, שר התחבורה הראשון של מדינת ישראל וכיהן גם כשר החינוך והתרבות.

 נמצא בשכונת הפועלים ברמתיים.

מקור השם: אישים ודמויות
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020