רַמְבַּ"ם,  RAMBAM, 

 רבי משה בן מימון ובקצור רמב"ם (1204-1135).
רבי משה בן מימון, פילוסוף, סופר, פרשן, מדען ורופא. מהמאה ה-13.
ספרו המפורסם הוא " מורה נבוכים"

נמצא בשיכון מזרחי א` במגדיאל 

מקור השם: אישים ודמויות