קִבּוּץ דַּלְיָה,  KIBUTZ  DALIA, 

קבוץ ברמות מנשה, שהכשרתו החלה במגדיאל באזור רחוב החלוצים, ונקראה "במעלֶה"

נמצא בהדר

מקור השם אתרים ומקומות בארץ 
(ש.ק.)