קִבּוּץ דַּלְיָה,  KIBUTZ  DALIA, 

קבוץ ברמות מנשה, שהכשרתו החלה במגדיאל באזור רחוב החלוצים, ונקראה "במעלֶה".
בהכשרה החל ליצר את הדטרגנטים-סבונים.

נמצא בהדר

מקור השם אתרים ומקומות בארץ