קִבּוּץ גָּלוּיוֹת,  KIBUTZ  GALUYOT,  

לציון התיישבותם של עולים מכל קצווי הגלויות. עם קום המדינה הוחל בקבוץ העולים מגלויות שונות בצורה מסודרת לארץ ישראל.

נמצא בגיל עמל

מקור השם: ההתיישבות בארץ

אתרים ברחוב - שיכון הבלוקונים, בית הספר היסודי רמות של תנועת אגודה

(ש.ק.)