צוֹרָן,  TZORAN, 

הוא סיליקון, יסוד כימי שסימנו SI.

נמצא ברמות מנחם

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020