צוֹרָן,  TZORAN, 

סיליקון, יסוד כימי שסימנו SI.

נמצא ברמות מנחם

מקור השם: סימלי

(ש.ק.)