צוּפִית,  TZUFIT,

ציפור שיר קטנה ממשפחת הצופיתיים. נקראת גם: צופית בוהקת,

נמצא ברמות מנחם

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020