צוּפִית,  TZUFIT,

ציפור שיר קטנה ממשפחת הצופיתיים.
נקראת גם: צופית בוהקת,

נמצא ברמות מנחם

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות