הַצִּיּוֹנוּת HA'ZIONUT

תנועה לאומית יהודית, שיעדה היה בית ומולדת לעם ישראל בארץ ישראל.

נמצא במזרח פארק ארבע העונות.

מקור השם: אישים ומושגים בתנועה הציונית

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020