הַצִּיּוֹנוּת HA'ZIONUT

תנועה לאומית יהודית, שיעדה היה בית ומולדת לעם ישראל בארץ ישראל

נמצא במזרח פארק ארבע העונות.

מקור השם: אישים ומושגים בתנועה הציונית

(ש.ק.)