צַהַ"ל,  TZAHAL, 

צבא ההגנה לישראל ובקצור צה"ל, שהוקם על ידי דוד בן גוריון בשנת 1948. 

נמצא בנוה הדר 

מקור השם: מלחמות והגנה בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020