פָּשׁוֹשׁ,  PASHOSH, 

ציפור שיר קטנה ממשפחת הסיסטיקוליים . אחת מהציפורים הנפוצות בישראל..גבה בצבע חום אפרפר ומפוספס, וזנב ארוך, מדורג וזקור. 

נמצא ברמות מנחם 

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
אתרים ברחוב - בי"ס יסודי ע"ש יצחק רבין
 
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020