פָּשׁוֹשׁ,  PASHOSH, 

ציפור שי קטנה ממשפחת הסבכיים.

נמצא ברמות מנחם 

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
אתרים ברחוב - בי"ס יסודי ע"ש יצחק רבין
(ש.ק.)