פָּרָג,  PARAG, 

פרח בר בצבע אדום, חד שנתי ממשפחת הפרגיים

נמצא בשיכון עממי, באזור שמות של פרחים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות 

(ש.ק.)