פַּעֲמוֹנִית,  PA`AMONIT, 

צמח שפרחיו הבאים בקבוצות או בודדים בראים בצורת פעמון, ממשפחת הפעמוניתיים, מופיע לרוב בצבע סגסגל.

נמצא בשיכון עממי, באזור שמות של פרחים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020