פַּעֲמוֹנִית,  PA`AMONIT, 

צמח שפרחיו בצורת פעמון, ממשפחת הפעמוניתיים

נמצא בשיכון עממי, באזור שמות של פרחים.
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק)