פַּלְמַ"ח -  PALMCH, 

פלוגות מחץ, ובקצור פלמ"ח, הזרוע הצבאית של ארגון ה"הגנה", בתקופת המאבק מול הבריטים והערבים, לפני קום המדינה. 

נמצא בנווה הדר

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ