פְּדוּיִים,  PEDUIM, 

כל פדויי השבי בעם ישראל לדורותיו.

נמצא במגדיאל 

מקור השם: סימלי

אתרים ברחוב - חטיבת הבניים הראשונים, בריכת גלי רון

(ש.ק)