סְעַדְיָה גָאוֹן, SEADYA  GAON,

רב סעדיה בן יוסף אלפיומי גאון ובקיצור רס"ג, רב בשנים 942-882 לספירה , מגאוני יהדות בבל, ראש ישיבת סורא, בבל, קבע את נוסח סידור התפילה הראשון.

נמצא בגיורא

מקור השם: אישים ודמויות
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020