סְתָיו,  STAV, 

אחת מארבע עונות השנה המציינת את המעבר בין הקיץ לחורף ולכן נקראת גם עונת המעבר.

נמצא במגדיאל, באזור שמות חדשי השנה העבריים

מקור השם: סמלי

(ש.ק.)