סִיוָן,  SIVAN,

החודש התשיעי בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והשלישי במניין המקראי המתחיל בניסן. סימנו תאומים.
בחודש זה חוגגים את חג השבועות.

נמצא בין הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת, באזור שמות חודשי השנה העבריים.

מקור השם: סימלי