נִילִי, NILLI,

הארגון המחתרתי, "נצח ישראל לא ישקר", שפעל בארץ ישראל בתקופת שלטון התורכים בה.

 סמטה בנווה הדר.

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ
(ש.ק.)