נַצֵח יִשְרָאֵל,   NETZACH  ISRAEL, 

1. כנוי כבוד ליושב במרומים, וגם לציון נצחיותו של עם עולם מקור הביטוי הוא מהפסוק "וְגַם נֵצַח יִשְׂרָאֵל, לֹא יְשַׁקֵּר וְלֹא יִנָּחֵם" (שמואל א' ט"ו כ"ט)

 2. גרעין הכשרה שהוקם בהדר בהוד השרון, חלק מחבריו נשארו במגדיאל חלק הצטרפו ליסודות נמצא במגדיאל, נקרא בתחילה שיכון התימנים.

3. ספר שכתב המהר"ל מפראג. נֵצַח יִשְׂרָאֵל (לעיתים במלואו: נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר) הוא ביטוי שמבטא את נצחיותו של עם ישראל ובהקשרים מסוימים גם את נצחיותה של מסורת ישראל. בשימושו הפופולרי, מביע הביטוי תקווה בגאולה ובניצחון עם ישראל על אויביו..                                                                                                      

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020