נְעוּרִים,  NEURIM, 

אחת מתקופות חייו של האדם, שבין הילדות לבחרות.

נמצא ברמתיים.

מקור השם סימלי
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020