נִיצָּנִים,   NITZANIM, 

קבוץ בדרום הארץ, שהכשרתו החלה בהוד השרון, בהדר, ונקראה "גבעת המעפילים".

נמצא במגדיאל 

 
מקור השם: אתרים ומקומות בארץ