נְטָעִים, NETAIM, 

רבים של נֶטַע, שתילים, לציון כל מה שניטע באזור מראשית הקמתו .

נמצא במגדיאל. 


מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

אתרים ברחוב - עץ אלון התבור

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020