נֵחְשוֹן,  NACHSHON, 

1. מבצע  במלחמת השחרור לפריצת המצור על ירושלים.

2. נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה אשר קפץ ראשון למי ים סוף לאחר בקיעתו. מכאן כינוי לאדם אמיץהנחלץ ראשון לפעולה או סכנה, 

באזור רחוב זה הוקמה הכשרה בשם "במעלה", שהפכה להיות קבוץ דליה 

 נמצא במגדיאל.


מקור השם: סימלי
 

אתרים ברחוב - בתי הספר היסודיים, הירוק על שם אריק שרון  והחדש

(ש.ק) 

 
 
 

 

(ש.ק.)