נַחַל הָדָר,  NACHAL  HADAR, 

אחד מארבעת הנחלים הזורמים בהוד השרון.  זורם במערב, ונשפך לירקון 

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון