נַחַל הָדָר,  NACHAL  HADAR, 

אחד מארבעת הנחלים בהוד השרון הזורם במערב, ונשפך לירקון 

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון 
(ש.ק.)