נַחַל הֲדַס,  NACHAL  HADAS, 

אחד מארבעת הנחלים  הזורמים בהוד השרון,  זורם במזרח ונשפך לירקון.

נמצא ברמת הדר

מקור השם: אתרים ומקומות בהוד השרון