נוֹגַהּ ,  NOGA, 

כוכב בשמים, נקרא גם, וֶנוּס - Venus ,
כוכב הלכת השני במרחקו מהשמש והקרוב ביותר לכדור הארץ הן במרחקו והן בממדיו.
נוגה הוא כוכב לכת ארצי (כלומר כוכב לכת העשוי בהרכב יחסית דומה לכדור הארץ ולא ענק גזי למשל). 

סימטה הנמצאת ברמתיים באזור שמות כוכבים.

מקור השם: סימלי