מִשְׁעוֹל הַגְפָנִים,   MISHOL  HA`GFANIM,

משעול הוא דרך, דרך בין שיחי הגפנים.

נמצא ברמתיים

מקור השם: סימלי

(ש.ק.)