מִשְׁעוֹל הַגְפָנִים,   MISHOL  HA`GFANIM,

משעול הוא דרך, מדובר בדרך בין שיחי הגפנים.

נמצא ברמתיים

מקור השם: סימלי