מִשְׁעוֹל הַגְפָנִים,   MISHOL  HA`GFANIM,

משעול הוא דרך,מדובר בדרך בין שיחי הגפנים.

נמצא ברמתיים

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020