מַשְאַבִּים, MASHABIM.

כלל הכלים העומדים לרשותו  של אדם, קבוצה או גוף, המאפשרים לו ביצוע פעולות.

נמצא ברמתיים.

מקור השם: סימלי

אתרים ברחוב - בי"ס יסודי יגאל אלון, עץ אלון התבור(55)

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020