מְצִילְתַּיִים,  METZILTAIM,

כלי הקשה המורכב משתי מצילות, המפיק צליל בזמן הקשתן זו בזו.

נמצא בשרת

מקור השם: ולם המוסיקה
(ש.ק.)