מֵיטַל, MEITAL,

שילובן של המילים - "מָיִם" ו- "טָל". מים, מסמלים את יסוד החיים, טל, תופעה של טיפות מים הנוצרות בשעות הלילה על הצמחים, שילוב שניהם יחד יוצר משמעות לפלא בריאה ומחזור חיים.

נמצא ברמתיים

מקור השם: סימלי