מַזָּל קַשָּת,  MAZAL  KASHAT,

אחד משניים עשר המזלות בגלגל המזלות, מ- 22.11 עד 21.12 , מזלו של חודש כסלו.

נמצא במגדיאל, באזור שמות המזלות.

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020